INSPIRATIE

Er zijn tal van manieren om actief mee te doen in de keuken. Ook wanneer een jongere fysiek niet in staat is om te roeren, met een mes kan snijden of eet via een sonde. Het gaat over méédoen, ruiken, proeven, kiezen en voelen. Door je te verdiepen in de hulpmiddelen die er zijn om jongeren actiever te betrekken, zal je merken hoe het enthousiasme toeneemt. Niet alleen bij jou als therapeut of ouder maar zeker ook bij de jongere zelf! Laat je hieronder inspireren door een aantal filmpjes en mogelijkheden.