PARTNERS

Het programma KIK is opgezet door Stichting in Actie samen met Rijndam Kinderrevalidatie en Schakelspeelgoed.nl. Daarnaast is gebruik gemaakt van de expertise van ervaringsdeskundigen (jongeren, ouders en professionals) en organisaties. Een aantal partijen heeft financiering beschikbaar gesteld voor dit project.

© 2019 by Stichting In Actie.