top of page

KIK

Actief meedoen is belangrijk voor iedereen. Dit geldt ook voor jongeren met ernstige motorische of meervoudige beperkingen. En dan niet alleen bij sport en spel, maar ook bij het bereiden van eten en drinken in de keuken. Deze jongeren hebben vaak veel hulp nodig van hun omgeving, maar dit betekent niet dat zij geen actieve rol willen spelen!

Stichting in Actie is om deze reden samen met Rijndam Kinderrevalidatie en Schakelspeelgoed.nl het programma Kanjers in de keuken (KIK) gestart. Het programma is gericht op het informeren, adviseren en enthousiasmeren van alle mensen die werken met, of zorgen voor jongeren met zeer beperkte motorische mogelijkheden zodat zij (nog) actiever mee kunnen doen in de keuken.

Een van de onderdelen van het programma is een boek, speciaal bestemd voor behandelaars en therapeuten. Uiteraard kunnen ook ouders, verzorgers en begeleiders baat hebben bij de achtergrondinformatie, uitleg en inspirerende recepten.

Onderdeel van het programma is ook een workshop waar deelnemers (1) uitleg krijgen over de verschillende hulpmiddelen en bedieningsmogelijkheden en (2) leren hoe je op maat specifieke jongeren meer kunt betrekken bij activiteiten in de keuken.

Bij het opzetten van de workshop en het samenstellen van dit boek is volop gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan binnen de campagne ‘Ik ga EMB!’ van Stichting In Actie, gericht op; ‘Elke Mogelijkheid Benutten voor jongeren met ernstige motorische of meervoudige beperkingen’.

bottom of page